fbpx
+36 74 674 725
+36 74 674 725

Japán vendégek ismerkedtek a Kapos-mente hagyományaival

Több hónapos előkészületeket követően az elmúlt napokban egy három fős japán kutató-delegáció járt a Kapos-mente északi részén. Az ELTE angol nyelvi intézetével immár hosszú ideje kapcsolatban álló Meisei University nemzetközi kapcsolatok intézetének vezetője, Dr. Tanaka Hiromasa professzor, valamint két tanítványa: Dr. Zhang Xiao Rui professzor asszony és Oishi Kana tanársegéd ezúttal a fővároson kívüli nyári gyakorlatuk magyar vidéki helyszínét Pincehelyben találták meg.

A mostani látogatás és tájékozódás célja az volt, hogy a – covid idején természetszerűleg szünetelt személyes cserekapcsolat utáni – közös terepgyakorlatnak izgalmas és színes kultúrájú helyszínt találjanak. Ebben volt segítségükre – Hiromasa professzor régi ismerőse, az Alföldről hazatelepült – Dr. Kriston-Vízi József etnográfus, ny. múzeumi főtanácsos, aki ezekben a hónapokban ismét belefogott a Kapos- (és Tolna megyéhez eső Koppány-) mente tradicionális és megújításra méltó népi jellegzetességei együttes feltárásának folytatásába. Elsőként ismét az egyfajta emblémának tartott, egykor rendszeres használatban volt, a házas asszonyi fejviselet sajátos, itteni viseletének jellegzetes darabja: a „pille” s szokás hagyománya kerül feldolgozásra belátható időn belül; ismert is jól: e hagyomány-éltető mozgalom fellegvára immár egy jó ideje Pincehely. A település elhelyezkedése, nem kevert lakosságának még meglévő sajátosságai, épített és szellemi öröksége, a sok színű civil élet s nem utolsó sorban a mindennek megújult közösségi színteret nyújtó görbői Csehfalvay/Dőry-kúria kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy hazai kulturisták, érték felfedezők mellett távolról irányuló figyelem is kövesse az ott zajló életet. Ebbe szeretne alaposabban belelátni majd az a nemzetközi kompánia, amelyben japán, valamint magyar: budapesti és – az újabb tárgyalások szerint, remélhetően –  szekszárdi egyetemisták vesznek részt felkészült oktatókkal együtt. 

Ez utóbbi kapcsolati szálat volt hivatva demonstrálni Dr. Zádori Iván professzor, a PTE-KPVK nemzetközi és kapcsolati helyettes dékánja, a vidékfejlesztési intézet vezetője a szekszárdi kar vezetésének képviseletében.  A nemrég zajlott majd három napos, intenzív előkészítő látogatás programját a Kuvik Istvánné és Vódli Bence vezette Pincehelyért Egyesület tagjai és együttműködő hagyományőrző közösségeik, önzetlen helyi lakosok biztosították példás odaadással. A japán kutatói delegációt fogadta Piringer József polgármester is, akivel a szeptember eleji japán-magyar terepmunka tematikájáról, a gyűjtött anyag világhálón való feldolgozásáról és annak egy  nemzetközi idegenforgalmi érték bázisba emeléséről, több helyszínes (pl. Tokió, Magyar Nagykövetség) bemutatásáról  egyeztettek. Ahogy Kuvikné Marika, a pincehelyi értéktár-mozgalom civil motorja mondta: „Ezzel nem csak Pincehely, hanem Tolna megye és hazánk jó hírét vitték és viszik a nyitott és őszintén érdeklődő tengeren túli kutatók, reménybeli barátaink!”